Czy pożyczka i kredyt znaczą to samo?

Tymi terminami posługujemy się wymiennie. Większość z nas uważa, że znaczą one to samo. Po bliższym przyjrzeniu się można jednak zauważyć istotne różnice pomiędzy kredytem a pożyczką. Czym się więc one różnią? Czy ich udzielaniem mogą zajmować się te same instytucje, czyli banki? Jakie warunki są konieczne do ich uzyskania?

Kredyt

Zasady, na których może zostać udzielony kredyt zostały określone bardzo dokładnie. Określono niezwykle precyzyjnie, że kredyty mogą zostać udzielone tylko przez instytucje finansowe takie jak: banki, polskie oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe. W przypadku kredytów prawo określa także, jaka może być wysokość zastosowanego oprocentowania. Kolejny punkt określony przepisami prawa określa, co może być przedmiotem kredytu. Otóż instytucje upoważnione do udzielania kredytów mogą kredytować jedynie pieniądze. Określono, że udzielanie kredytu wiąże się z koniecznością sporządzenia pisemnej umowy. W umowie tej musi zostać zapisana wysokość sumy kredytu, okres jego udzielenia. Muszą się w niej także znaleźć zapisy dotyczące wysokości kolejnych rat. Umowa musi zawierać także punkt dotyczący warunków jej wypowiedzenia.

Pożyczka

W przypadku pożyczek prawo jest znacznie mniej restrykcyjne. Żaden paragraf nie jest poświęcony temu, kto może zajmować się ich udzielaniem. Tak więc pożyczek może udzielać każdy, kto tylko posiada na to środki. To najważniejsza z różnic pomiędzy kredytem a pożyczką. Kolejna, nie mniej ważna różnica, to przedmiot. Jeżeli chodzi o kredyt, to jego przedmiotem nie może być nic innego, jak pieniądze. W przypadku pożyczki mogą to być pieniądze lub przedmioty. Jeżeli wartość pożyczki jest niższa niż pięćset złotych to nawet nie ma konieczności zawierania umowy. Jeżeli wartość pożyczki to kwotę przekracza, to można ją spisać. Wysokość procentu regulowana jest przez ustawę antylichwiarską. Jednak podmioty, które udzielają pożyczek zazwyczaj jej nie przestrzegają.

Rozważając kwestię pożyczek i kredytów warto bardzo wyraźnie podkreślić, że bezpieczniejszym rozwiązaniem jest kredyt.